प्रेमदान चौक, सावेडी रोड,
अहमदनगर – 414003, महाराष्ट्र. 

(+९१) ९९२२०९९९९५
(०२४१) २४२६०९२ / २४२६०६०

गॅलरी

These Happy Days are yours and mine Happy Days! The movie star the professor and Mary Ann here on Gilligans Isle.

डॉ. दीपाली अनभुले यांच्या द्वारे झालेले यशस्वी ऑपरेशन

दुर्बिणीद्वारे बीजांडाच्या गाठींसाठीची शस्त्रक्रिया

दिड किलोची गाठ दुर्बिणीद्वारे केवळ चार टाक्यामधे यशस्वीरीत्या काढण्यात आली, पेशंट तिसऱ्या दिवशी घरी.. जाऊ शकली, ह्या शस्त्रक्रियेदरम्यान रक्तस्त्राव ही फार थोडा झाला.

दुर्बिणीद्वारे गर्भनलिका जोडण्याची शस्त्रक्रिया – कुटुंब नियोजन ऑपरेशन पलटण्यासाठी शस्त्रक्रिया यशस्वीरीत्या पार पाडली

बीजंडाच्या गाठ

गर्भाशयाच्या गाठ असल्यामुळे केलेली शस्त्रक्रिया

अशेरमन सिन्ड्रोम – Asherman syndrome साठी केलेली यशस्वी शस्त्रक्रिया

ब्लॉक गर्भनलिका मोकळ्या करण्यासाठीची शस्त्रक्रिया

बीजंडावर सूज असल्याने गर्भधारणा होत नसल्यास त्यासाठीची शस्त्रक्रिया

बीजांडाच्या गाठीमुळे पिळ पडल्याने रक्त भिसरण थांबल्याने काळे पडलेल्या दुर्बिणीद्वारे पिळ सोडवून बीजांडला नॉर्मल करता आले

गर्भाशयामध्ये पडद्यासाठीची शस्त्रक्रिया

डॉ. भूषण अनभुले यांच्या द्वारे झालेले यशस्वी ऑपरेशन

अपघातात डोळ्याला झालेली इजा

डोळ्यामध्ये गेलेली foreign बॉडी

डोळ्यावर आलेला पडदयासाठीची शस्त्रक्रिया

डोळ्यावर पडलेल्या टिक – उपचार लवकर केल्यास दृष्टी वाचवता येऊ शकते

डोळ्याचे अपघात

डोळ्याला येणाऱ्या गाठीची – chalazion शस्त्रक्रिया

मोतीबिंदू साठी phaco- फेको शस्त्रक्रिया

मागच्या पडद्यासाठी लेजर ट्रीटमेंट उपलब्ध

+ फोटो
+ गायन्याक

डॉ. दीपाली अनभुले यांच्या द्वारे झालेले यशस्वी ऑपरेशन

दुर्बिणीद्वारे बीजांडाच्या गाठींसाठीची शस्त्रक्रिया

दिड किलोची गाठ दुर्बिणीद्वारे केवळ चार टाक्यामधे यशस्वीरीत्या काढण्यात आली, पेशंट तिसऱ्या दिवशी घरी.. जाऊ शकली, ह्या शस्त्रक्रियेदरम्यान रक्तस्त्राव ही फार थोडा झाला.

दुर्बिणीद्वारे गर्भनलिका जोडण्याची शस्त्रक्रिया – कुटुंब नियोजन ऑपरेशन पलटण्यासाठी शस्त्रक्रिया यशस्वीरीत्या पार पाडली

बीजंडाच्या गाठ

गर्भाशयाच्या गाठ असल्यामुळे केलेली शस्त्रक्रिया

अशेरमन सिन्ड्रोम – Asherman syndrome साठी केलेली यशस्वी शस्त्रक्रिया

ब्लॉक गर्भनलिका मोकळ्या करण्यासाठीची शस्त्रक्रिया

बीजंडावर सूज असल्याने गर्भधारणा होत नसल्यास त्यासाठीची शस्त्रक्रिया

बीजांडाच्या गाठीमुळे पिळ पडल्याने रक्त भिसरण थांबल्याने काळे पडलेल्या दुर्बिणीद्वारे पिळ सोडवून बीजांडला नॉर्मल करता आले

गर्भाशयामध्ये पडद्यासाठीची शस्त्रक्रिया

+ नेत्र

डॉ. भूषण अनभुले यांच्या द्वारे झालेले यशस्वी ऑपरेशन

अपघातात डोळ्याला झालेली इजा

डोळ्यामध्ये गेलेली foreign बॉडी

डोळ्यावर आलेला पडदयासाठीची शस्त्रक्रिया

डोळ्यावर पडलेल्या टिक – उपचार लवकर केल्यास दृष्टी वाचवता येऊ शकते

डोळ्याचे अपघात

डोळ्याला येणाऱ्या गाठीची – chalazion शस्त्रक्रिया

मोतीबिंदू साठी phaco- फेको शस्त्रक्रिया

मागच्या पडद्यासाठी लेजर ट्रीटमेंट उपलब्ध

+ डॉ. अनभुले मेडिकल रूरल डेव्हलोपमेंट आणि सोशल फाउंडेशन

No categories selected. To fix this, please login to your WP Admin area and set the categories you want to show by editing this page and setting one or more categories in the multi checkbox field "Portfolio Categories".